Riksteatern i Degerfors är den ideella lokalavdelningen av folkrörelsen Riksteatern. Vi köper in och arrangerar teater- och andra kulturprogram i Degerfors kommun.

Du kan gå med som enskild medlem. Även föreningar, studieförbund med flera kan gå med.

Vid årsmötet väljer medlemmarna en styrelse som ansvarar för verksamheten.

Du får kulturlivet att blomma
- om Du själv är med! -